logo

ติดต่อ อบต. โทร. 056-705889

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

28/12/2020 : จ้างโครงการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดหน้าบ้านตาสา (ด้านซ้าย) หมู่ 3
23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดหน้าบ้านตาสา (ด้านขวา) หมู่ 3
23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดศาลาอเนกประสงค์(ด้านซ้าย) หมู่ 5
23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดศาลาอเนกประสงค์(ด้านขวา) หมู่ 5
23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดไร่ยายพิมพ์ (ด้านซ้าย) หมู่ 5
23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดไร่ยายพิมพ์ (ด้านขวา) หมู่ 5
17/12/2020 : จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บห2835 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2020 : จ้างโครงการร่วมงานประเพณีเผาข้าวหลาม อำเภอน้ำหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2020 : โครงการร่วมงานประเพณีเผาข้าวหลาม อำเภอน้ำหนาว
02/12/2020 : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2020 : จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2020 : อาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 2/2563
30/11/2020 : อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563
30/11/2020 : อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563
24/11/2020 : จ้างจ้างประกอบอาหารตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2020 : โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
23/11/2020 : จ้างจ้างทำป้ายตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2020 : จ้างจ้างเหมาเวทีตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2020 : จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2020 : จ้างจ้างเหมาโต๊ะและเช่าเก้าอี้ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2020 : จ้างจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 : ซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2020 : จ้างจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2020 : ซื้อโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : ซื้อโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2020 : จ้างจ้างหินคลุกลงตามจุดที่เป็นหลุม ถนนสายไร่ตาป่อง หมู่ที่ 5 บ้านดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด0
1