logo

ติดต่อ อบต. โทร. 056-705889

มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ


ลงข่าว: 13/07/2564       93


ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :

มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ