logo

ติดต่อ อบต. โทร. 056-705889

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ลงข่าว: 24/11/2563       216


ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ