logo

ติดต่อ อบต. โทร. 056-705889


01/10/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4

01/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3

02/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 2

03/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 1

01/10/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

13/07/2564 : มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ

13/07/2564 : มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ

13/07/2564 : มอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ

13/07/2564 : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ

13/07/2564 : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ

13/07/2564 : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดฯ

13/07/2564 : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

13/07/2564 : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

24/11/2563 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

18/11/2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

09/11/2563 : แก้ไขการเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

29/10/2563 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

15/06/2563 : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง

15/06/2563 : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

15/06/2020 : ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>